Demolice

 

Ceny jednotlivých prací demolice včetně její likvidace naleznete v záložce ceník.